Choď na obsah Choď na menu

11. Maturitne zadanie

3. 1. 2008

11.MATURITNÉ ZADANIE

 

(  lit. zložka )

Literárne smery

 

Staroveká lit. : 3.tisícročie p.n.l. – 5.storočie n.l. (orientálna, antická)

- Epos o Gilgamešovi

- Biblia

- Sofokles - Antigona

 

Humanizmus a renesancia : 14 – 17 st. – myšlienkové a umelecké hnutie, humanizmus (ľudský) je začiatkom renesancie. Humanisti študovali a vydávali diela gréckych a rímskych básnikov a napodobňovali ich tvorbu. Renesancia (obrodenie) - spisovatelia používali národné jazyky, štylizácia bola jednoduchšia

- Giovani Boccacio – Dekameron

- Miguel de Servantes - Don Quijote de la Mancha

- William Shakespeare

 

Barok : 16 - 18 st. (portug.: perla nepravidelných tvarov) - kvetnaté pomenovania, mnohovýznamovosť, metaforickosť, disharmónia, úsilie o mystiku, mágiu, hyperbola, antitéza

- Ján Amos Komenský – Veľká didaktika, Svet v obrazoch, Informatorium školy materské

 

Realizmus : 2/2 19 st. - zobrazuje súčasnosť, reálny obraz života, prevláda rozum, ustred. žáner je próza, prevláda filozofia pozitivizmu

- Charles Dickens

- Honore de Balzac

- Dostojevskij

- Gogoľ

- Čechov

- Tolstoj

- Jirasek

 

1. vlna sl. real. – opisny realizmus

- vnikol sylabotonicky veršovy system

- žánre : prevláda krátky utvar (kresby, črta, poviedka), objavujú sa novely a rozsiahle románové skladby, najmenej rozvinuta je dráma

- 60-70 roky – centrum . Martin

- časopisy (Orol, Slovenske pohľady, Černokňažník)

- kníhtlačiareň

- ženský spolok – Živena

 

2. vlna sl. real. – kritický realizmus

- vytratil sa záujem o zemianstvo a idealizáciu človeka

- tolstojizmus – neodporovanie zlu násilím, návrat k jednoduchaosti k prvotnému kresťanstvu

 

 

 

(  jaz. zložka )

 

Slohové postupy

- informačný – správa, oznámenie, nástenka, plagát, inzerát

- rozprávací – rozprávanie, fejtón, bájka, povesť, poviedka

- opisný – opis, návod, životopis, posudok, cestopis, reportáž