Choď na obsah Choď na menu

14. Maturitne zadanie

12. 1. 2008

14.MATURITNÉ ZADANIE

 

(  lit. zložka )

 

Tematika prírody

Antická literatúra – Vergilius – Georgica, Bucolica

Hum. a renes. – Boccaccio – Dekameron – prvá novela, 10 ľudí za 10 dní vyrozpráva 100 noviel, kt. sú veselé, zakončené ponaučením, kritika pokritectva, vyzdvihuje lásku k žene

Romant. – Mácha – Máj

Real. – Turgenev – Poľovníkové zápisky

Medzivoj. lit. – Hemingway – Starec a more - Uprostred mohutného Golfského prúdu sa nám pred očami objavuje obraz starého, osamelého rybára Santiaga, na starej, ošarpanej ľodke. Je odhodlaný popasovať sa so silamy prírody, s majestáttnym oceánom i krutými, pažravými žralokmi. A hlavne je odholaný nevzdať sa. O jeho obdivuhodnej húževnatosti svedčí už sama skutočnosť, aj napriek tomu, že už 84 dní nechytil žiadnu rybu, stále znova a znova vychádza na more a je odhodlaný pokračovať.
Do štyridsiateho dňa chodieval na rybolov spolu s malým chlapcom Manolinom. V osemdesiaty piatzy deň sa vydal na lov sám, tento deň mal byť dňom rozhodnutia o jeho ďaľšom osude, o tom či je schopný ešte víťaziť nad starobou. A práve v tento deň, keď bol na love sám, ulovil veľmi ďaleko na mori najväčšiu rybu akú kedy chytil. Vedel, že ak ju dopraví domov, dlho nebude trpieť núdzu. Na rybu sa vrhli žraloky a aj napriek odvážnemu a urputnému boju dovlečie do prístavu len ohlodanú kostru. Tu vyrastá otázka načo sa vlastne toľko snažil, veď aj tak utrpek porážku. Starec Santiago utrpel porážku, ale súčastne aj zvíťazil. Zvíťazil sám nad sebou, zvíťazil svojou pevnou vôľou a vytrvalosťou. Dokázal, že je ešte stále shopný bojovať a víťaziť s prírodou a jej nástrahami. Tým, že sa nevzdal potvrdil svoju ľudskú hodnotu.

Súčasná lit. Salinger – Kto chytá v žite

                     – Mailer – Nahý a mrtvy

Slov. lit.-

- Barok - Gavlovič – Valašská školy mravuv stodola

- Klasic – Holý – Selanky

                     - Fándly - Pilný domajší a poľný hospodár, Zelinkár, Včelár

- Rom. – J.Kráľ – Zakliata panna vo Váhu a divny Janko

            - Sládkovič – Detvan - lyricko-epická skladba, napísaná v polovici štyridsiatych rokov 19. storočia, prvýkrát publikovaná v roku 1853 v almanachu Nitra V. Text vznikol pravdepodobne v Rybároch v najtvorivejšom období básnikovho života, v rokoch 1844 – 1847. Jej námetom je autobiografický, reálny ľúbostný zážitok: láska mladého Sládkoviča k Antónii Júlii Sekovičovej, dcére panského úradníka z Honseku, básnikovej budúcej manželke.

Lyricko-epická skladba vznikla ako oslava slovenského ľudu, čomu zodpovedá aj vysoká miera idealizácie tohto etnika, resp. spoločenskej vrstvy. V popredí stoja idealizované kladné morálne vlastnosti späté s čistou krásou slovenskej prírody, pričom spoločenské problémy podliehajú procesu harmonizácie. Tieto charakteristiky autorskej stratégie podľa literárneho vedca Petra Zajaca naznačujú, že by mohlo ísť o svojské prevedenie dobového biedermeieru, umeleckého, resp. životného štýlu po-napoleonskej Svätej aliancie (1815 – 1848), ktorý sa vyznačoval uzavretým okruhom čisto osobných a rodinných záujmov, ako aj adorovaním súkromných hodnôt a schematickou, takmer rozprávkovou harmonizáciou spoločenských vzťahov. V týchto intenciách je možné vnímať aj protagonistov skladby, ideálne slovenské typy – Martina a Elenu, ale aj „ľudomilného“ panovníka Mateja, ktorý Martina, ktorý zastrelil kráľovského sokola, nepotrestá. Ponúkne mu dokonca miesto vo svojom elitnom Čiernom pluku, kde si Martin môže zachovať svoju etnickú identitu a ponechať si jej symboly. Tento príbeh, oslavujúci zmysel pre spravodlivosť, je inšpirovaný jánošíkovskou a korvínovskou folklórnou tradíciou.

- Real. – 1.vlna     – Hviezdoslav   – Prechádzky jarom, Prechádzky letom

                                                      – Hájniková žena – Po smrti starého Čajku si jeho syn Michal Čajka vypýta grófskuslužbu hájnickú a do nového domu v horách si zoberie mladú ženu.Svoje povinnosti si plní svedomito. Zamiloval sa do Hanky, sktorou sa neskôr aj oženil. Prvé dni po svadbe boli plné radosti ašťastia. Tragédia tohto diela sa začína v Hankinom sne. Na druhýdeň ju v kostole po prvý raz zazrie Artuš Villáni. Mladý Villániide Hanku navštíviť. Popýta ju pohár vody a snaží sa získať jejpriazeň. Villáni Hanku navštívi po druhýkrát, ale Hanka sa zamknea tak Villáni odchádza. Neodradený Artuš vymyslí plán. Usporiada poľovačku a pozve na ňu aj Miška. Miško zastrelí jeleňa. Artuš mudá poza ucho. Miško by mu to rád vrátil, ale zistil, že by s tohomal problémy. Artuš sa z poľovačky vyberie do horárne za Hankou.Hana sa snaží odbiť záletníka a keď násilne útočí Michalovi vernáHanka ho bodne. Keď sa Miško vracia domov a vidí čo sa stalo,všetku vinu vezme na seba. Hanka ide bývať k rodičom, ale otec juvyháňa a neskôr sa z nešťastia pomätie. Miška čaká poprava. Predsúdom však vyjde pravda najavo, Hanka sa prizná a súd odpustiHanke aj Miškovi. Miško znova ide do hájovne s ozdravenou Hankou.Nakoniec mu odpustí aj starý Villáni.

                              – Kukučín – Risavá jalovica, Neprebudený

 2. vlna – Tajovský – Maco Mlieč

– Timrava – Ťapákovci - Základný konflikt poviedky vytvára napätie medzi Iľou a ostatnými príslušníkmi jej rodiny, vrátane jej nerozhodného muža Paľa. Rodina Ťapákovcov žije patriarchálnym spôsobom. V jednom dome ich žije šestnásť, kŕčovite sa držia toho, čo im zanechali dedovia. Sú malovravní, každú odpoveď si musia dôkladne zvážiť. Novoty ich veľmi nezaujímajú. Z ťapákovskej  rodiny sa vymykajú dve postavy. Iľa-kráľovna a tridsaťročná stará dievka Anča-zmija. Iľa je mladá žena. Snaží sa zmeniť spôsob života rodiny. Núti svojho manžel, aby sa od bratov odsťahoval. Poháňa ich do roboty. Jej snaha je márna. Dostáva sa aj do konfliktu s Ančou-zmijou. Po dlhšom uvažovaní sa rozhodne ísť za slúžku do učiteľov. Takýmto spôsobom chce vytrucovať svojho muža a dokázať, že je nenahraditeľná. Anča-zmija patrí k najtragickejšej postave v dielach Timravy. Za mladi utrpela ťažkú chorobu – ochrnuli jej nohy. Túžy po láske, vlastnej rodine, deťoch, ale zostáva jej len vyšívanie čepcov pre nevesty. Vo svojom nútri je nežná, citlivá, ale nešťastie ju robí drsnou. Prežíva veľkú lásku k Janovi Fuzákovie, hoci ho predtým veľmi nenávidela. Veĺmi ju raní okrýknutie najmladšieho brata, ktorého mala najradšej. Znenávidel ju, lebo mu bránila zobrať si za ženu slúžku Katu.

Iľa slúžila u učiteľov, ale veľmi sa jej to nepáčilo. Nikdy nemala voľný čas, nebola si svojou paňou. Dúfala,že Paľo si po ňu príde a odvedie domov.K  tomuto činu prímel Paľa Jano Fuzákovie. Keď však začala Iľa veľmi kričať a skočila do muža, ten sa zobral domov. Zo služby Iľu vyslobodil notár. Mala si vybrať. Buď bude slúžkou, alebo babicou v dedine. Vybrala si druhé. Hňed v ten deň sa odsťahovala do svojejm komôrky u rodičou.  O týždeň sa k nej presťahoval i Paľo. Postavili si nový dom, hotový palác. Všetkým je dobře, povôli. I Mišo sa upokojil. Z vojenčiny už píše veselšie listy. Iba mrzáčka je nespokojná. Mysliac na Jana Fuzákovie, preklína svoje narodenie a život.

( jaz. zložka )

Administratívne útvary

 

- objednávka

- inzerát

- pozvánka

- oznam

- telegram

- žiadosť