Choď na obsah Choď na menu

6. Maturitne zadanie

3. 1. 2008

6.MATURITNÉ ZADANIE

 

(  lit. zložka )

 

Bachov absolutizmus

- Bach – rakúsky minister vnútra, zaviedol policajný režim

- 1852 ↑ - 1859 - Bach odvolaný

- dôsledky – úpadok demokracie a hospodárstva

 

Memorandum národa slovenského

- 6.-7. jún 1861 v Turčianskom sv. Martine

- požiadavky – Slovensko sa má stať samosprávnym celkom s názvom Okolie, slovenský snem, slovenčina ako úradný  jazyk, slovenské školy, slovenská kultúrna inštitúcia

 

Matičné obdobie

Matica Slovenská(MS) - ↑ 4. august 1863

Gymnázia ↑ - Revúca, Martin, Kláštor pod Znievom

Časopisy ↑ - Sokol, Černokňažník

Almanachy ↑ - Lipa, Minerva, Tábor

1867 ↑ politická strana Nová škola

 

Vznik MS

4. august 1863 – Martin – prvé zakladajúce valné zhromaždenie (memorandové)

Predseda – Moyzes

Podpredseda – Kuzmany

 

Činnosť MS

↑ - knihy, časopisy, múzeum, archív a knižnica → 1. politické centrum Slovákov

 

Ciele MS

- pozdvihnúť nár. povedomie Slovákov

- zjednotiť katolíkov a evanjelikov

- vedecká a kultúrna činnosť

 

 


Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský

- Zo Slovenska do Carihradu

- Zo Slovenska do Ríma

- Zo Slovenska do Itálie (cestopisy)

- Zozbierané žarty a rozmary (humoresky)

- Lipovianská Maša (novela)


Ján Palárik-Beskydov

- Inkognito

- Drotár

- Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch


 

 

 


Ľudovít Kubáni

- Radziwillovna, kráľovna poľská

- Mendík

- Valgatha

 

 

 

 

Jonáš Záborský

- Bájky

- Žehry

- Panslavistický farár

- Dva dni v chujave

- Faustiada

- Najdúch

- Bitka pri  Rozhanovciach(  jaz. zložka )

 

 

Publicistika – aktuálne písomné a ústne prejavy určené pre širokú verejnosť realizované prostredníctvom masmedií

 

Hlavná funkcia – informovať, súčasne aj agituje (presviedča, politicky ovplyvňuje)

 

Žánre

Analitické

 

KRITIKA

– v novinách je prejavom demokratickosti

– hodnotiaci vzťah ku skutočnosti

– všíma si hlavne nedostatky s cieľom ich nápravy

 

UVODNIK

hodnotí aktuálnu, výnimočnú udalosť, ktorá zvyčajne má politický charakter

– môže byť podpísaný, ale ani nemusí, keď vyjadruje názor celej redakcie

 

KOMENTAR

– vyjadruje kladny alebo zaporny postoj redakcie, niekedy aj celej verejnosti k nejakej dolezitej udalosti

Beletristické

 

REFERAT

súhrnná komplexná informácia o podujatí

 

FEJTON

vtipné a duchaplné rozprávanie o aktuálnom probléme

 

REPORTAZ

zmiešaný žáner správy a beletrizovaného dejového opisu skutočnosti

– autentický, bezprostredný zážitok autora pre čitateľa

 

Spravodajské

 

INTREVIEW

predstaviť osobnosť a autentickou formou podať dôležité fakty

1.stručná charakteristika osoby

2.doslovný záznam otázok a odpovedí

 

SPRAVA

3 komp. postupy:

chronologický (čas. sled),

logický (príčina a dôsledok),

akcentujúce (zdôrazňujúce, najzaujímavejší údaj je na začiatku)