Choď na obsah Choď na menu

8. Maturitne zadanie

3. 1. 2008

8.MATURITNÉ ZADANIE

 

(  lit. zložka )

 

1. svetová vojna

 

Hemingway

– Zbohom zbraniam (r)Príbeh lásky anglickej ošetrovateľky a americkeho poručíka, kt. slúži počas 1.sv.v. v talianskej armáde.ukryjú sa v Španielsku. Ctrin porodí dieťa a zomiera. Jej smrť je rovnako nezmyselná ako zomieranie na fromtoch.

V + AB + L

 

Rolland

– Peter a Lucia (n)Najslávnejšia protivojnová novela. P. a L. po náhodnom stretnutí pocítia k sebe náklonnosť, žijú iba svojími nežnými citmy. Peter tento platonický vzťah chce zmeniť, aby mu Lucia patrila ako žena, ale ich dohoda sa už neuskutoční, pretože hynú pod troskami chrámu.

V + L

 

Barbusse

– Oheň, Peklo, Jasno (3log)

V + AB

 

Remarque

– Na západe nič nové (r) Protivojnový román. Celý dej sa odohráva na bojisku. Zachytáva nevídaný spôsob vedenia vojny : nálety bombardérov, bubnovú paľbu, zákopovú vojnu muža proti mužovi pri ktorej vojská za veľkých strát postpovali po krokoch. Autor postavy  nevylepšuje, vojnu berú ako povinnosť. Pri stvárňovaní postáv, píše to čo videl a zažil, nič nepridáva. Román je výpoveďou hlavnej postavy, ktorá je vo veľkej miere autobiografická, rozprávač je v 1. osobe jednotného čísla (ja-rozprávanie). Skladá sa z 12 kapitol označených číslom. Je to román o príčinach vojny, kamarátstve, zbytočnosti vzdelania vo vojnovom svete, utrpení mladej generácie.

V + MG

 

– Traja kamaráti (r)Predstavuje osudy troch mladých ľudí, kt. sa vrátili z frontu. Je to príbeh o priateľstve, tragickej láske a osamelosti v medzivojnovom Nemecku.

V + P

 

Hašek

– Osudy dobrého vojaka Švejka (r)Humoristický román. Vrcholné autorové dielo rozdelené na 4 časti. Hlavná postava : hrdinsko-humoristický ľudový hrdina, kt. sa bráni absurdnej moci tým že presne plní predpisy a rozkazy. Komickosť scén zvýrazňuje aj jazyková stránka keďže autor využil  aj hovorový jazyk, sleng, žargón, vulgarizmy.

V + H

 

Hviezdoslav

– Krvavé sonety – prejav básnikovho rozhorčenia nad vojnou, 32 zneliek, dve časti : 1) snažil sa vytvoriť otrasný obraz vojny a jej ničivé následky pre ľudstvo. 2) trápi ho otázka kto je za všetko zodpovedný. Odsudzuje vojnu, obáva sa či sa porazený nepomstia, vyslovuje túžbu po miery.

 


A keď sa toto peklo vyvzteká,
či ozaj nastúpi smier, pokoj neba?
Nenávisť ovládze-li sama seba,
z nástrahy zrodí-li sa bezpeka,

a pravda sadne za stôl odveká?
Bude-li právo všetkých právom? chleba
hoj všetkým? Nebude pút? zbraní treba?
Česť bude práci, tvári človeka?


 

Ten kúpeľ krvi splynie očistením?
Milosrdenstva znežnie obrazom
sebeckosť? pýcha skrotne pokorením?
trojica lásky svitne príkazom…?
Alebo beda, beda - premoženým?
a menom pomsty beda - víťazom?


 

 

Urban

– Živý bič –Najvyznam. román sl. medzivoj. lit. Unanimisticky román : kolektív koná ako jeden celok. Dej sa neodohráva na fronte ale v dedine Ráztoky. Má 2 časti. 1)stratené ruky : autor zhubný vplyv vojny demonštruje na dramatický dobových udalostiach a na osobných tragédiach postáv (konflikt Štefana Ilčíka s nadriadeným, Evina snaha dostať Adama z frontu u notára Okolického, jej tehotenstvo, odsúdenie dediny, pôrod syna Okolickeho, utopenie Evi) 2)Adam Hlavaj : po jeho zbehnutí z frontu sa protest a hnev ľudu presúva do výbuchu pomsty a zúčtovania so zlom (vyhnanie vojakov z dediny, utopenie Okololickeho, rabovačka krčmi)

V+Zbeh

 

 

 


Rázus

– To je vojna

– Hoj zem drahá


Timrava

  Hrdinovia


Krčméry

– Keď sa sloboda rodila


 

 


 

 

( jaz. zložka )

 

Úvaha – subjektivizovaný variant výkladového slohového postupu

- postoj autora k spoločenským alebo filozofickým problémom

- východiskom sú známe poznatky, kt. si autor osvojil štúdiom, ale aj životné skúsenosti a bezprostredné zážitky

 

Úvod- autor vychádza z istých faktov,kt. jasne pomenuje, môže byť aj otázka

Jadro- autor skúma fakty a hodnotí, zaujíma k nim postoje, rozvíja vlastné myšlienky

Záver- autor dokazuje svoje tvrdenia, vyvodzuje závery al. necháva problém otvorený

 

Žánre:

a) náučný štýl

kritika – prejav demokratickosti, všíma si hlavne nedostatky s cieľom ich nápravy

recenzia – odborná úvaha, hodnotí a analizuje kladnú al. zápornú stránku určitého javu

 

esej – je to žáner kontextový, súvislý, nezaoberá sa celou problematukou jej cieľom je situáciu nielen zobraziť, ale aj analizovať, obsahovo aj esteticky(umelecky) dokresliť

 

b) publicistický

úvodník – základný článok denných novín, na čelnom mieste – prvá strana vľavo, hodnotí sa

     v ňom súčasná politická, hospodárska alebo kultúrna situácia

 

komentár – vyjadruje kladný alebo záporný postoj redakcie

 

c) umelecký

reflexívna lyrika – úvahová, bez členenia na strofy, autor vyjadruje city pomocou úvah

 

reč rozprávača – predstavuje subjektívny názor, zamyšľa sa alebo vysvetľuje nejaký jav

    a uvažuje nad konaním určitej skupiny

 

reč postáv – v podobe monológu al. dialógu, keď uvažuje nad svojím postavením situáciou